Termeni şi condiţii

Acest site este deţinut şi publicat de către:
S.C. Stoc Digital Studio S.R.L., C.U.I./C.I.F.: RO15759115, Nr. Înmatriculare la Registrul comerÅ£ului: J02/1168/2003.

Contact: web: www.stoc-studio.com, E-mail: info@stoc-studio.com, Tel: (+4) 0723 345 915

 

Condiţii generale

Acest site este destinat facilitării contactului între furnizori/prestatori ÅŸi potenÅ£ialii clienÅ£i. InformaÅ£iile ÅŸi imaginile prezentate în acest site au caracter informativ, neimplicând nicio obligaÅ£ie din partea deÅ£inătorului acestui site.
S.C. Stoc Digital Studio S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaÅ£iile ce figurează în prezentul site, incluzând aceÅŸti "Termeni ÅŸi condiÅ£ii" în orice moment, fără preaviz.
Utilizatorul foloseÅŸte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, S.C. Stoc Digital Studio S.R.L., afiliaÅ£ii săi, reprezentanÅ£ii săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuÅ£i responsabili pentru daune directe sau indirecte ÅŸi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. ConÅ£inutul site-ului este prezentat fără nici o garanÅ£ie, de nicio natură.
InformaÅ£iile asupra preÅ£urilor/tarifelor precum ÅŸi a caracteristicilor acestora sunt prezentate aÅŸa cum au fost ele redactate de către furnizorii sau prestatorii respectivi. Corectitudinea respectivelor informaÅ£ii cade exclusiv în sarcina furnizorilor/prestatorilor respectivi. Erori sau omisiuni pot interveni.

 

Parole, coduri de acces ÅŸi date personale

PuteÅ£i consulta acest site fără să vă dezvăluiÅ£i identitatea sau să daÅ£i cea mai mică informaÅ£ie în ceea ce vă priveÅŸte.
Pentru a vă putea înregistra pe site, este necesar să specificaÅ£i o adresă de e-mail ÅŸi o parolă. Ne angajăm să nu comunicăm unor terÅ£e persoane aceste date (cu excepÅ£ia organelor de anchetă, în cazurile prevăzute de legislaÅ£ia română în vigoare).
Ne rezervăm dreptul de a vă transmite mesaje privitoare la starea contului Dvs de utilizator prin intermediul adresei de e-mail pe care o furnizaÅ£i. Eventualele comunicări comerciale sau oferte vă vor fi transmise pe respectiva adresă de e-mail doar cu acceptul Dvs. 
Referitor la drepturile Dvs privind protecÅ£ia datelor personale, în cazul în care solicitaÅ£i (prin intermediul unui mesaj email la info@stoc-studio.com): 
- vă putem furniza datele referitoare la persoana Dvs. pe care le avem stocate;
- aveÅ£i dreptul de a solicita modificarea datelor Dvs. personale înscrise pe acest site; 
- de asemenea, în cazul în care solicitaÅ£i, vom ÅŸterge definitiv datele referitoare la persoana Dvs. stocate în baza noastră de date. Vă rugăm să aveÅ£i în vedere faptul că din momentul ÅŸtergerii datelor personale, veÅ£i avea acces doar la partea publică a acestui website, iar contul de utilizator va fi implicit dezactivat.
Datele personale colectate prin intermediul acestui site sunt confidenÅ£iale ÅŸi sunt păstrate de către deÅ£inătorul acestui site în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/27-04-2016 (GDPR).
Datele personale colectate prin intermediul acestui site (respectiv numele, numărul de telefon ÅŸi adresa de email) vor fi transmise furnizorilor/prestatorilor pe care i-aÅ£i selectat prin intermediul acestui website (categorie ÅŸi judeÅ£/judeÅ£e) în vederea primirii ofertelor pe care le-aÅ£i solicitat. Vă rugăm să aveÅ£i în vedere faptul că deÅ£inătorul acestui website NU are control asupra modului în care respectivii furnizori/prestatori vor prelucra datele personale ale Dvs, deci, implicit deÅ£inătorul acestui website NU poate fi tras la răspundere pentru aceasta.

 

Dreptul la proprietate intelectuală

Continutul acestui site, incluzând dar nelimitându-se la texte, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini (statice ÅŸi/sau dinamice), prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. Stoc Digital Studio S.R.L., cu excepÅ£ia logo-urilor ÅŸi a imaginilor publicate de către furnizorii/prestatorii care au publicat anunÅ£uri..
Vizitatorilor acestui site nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terÅ£i, modificarea sau utilizarea în alte scopuri a oricărui conÅ£inut (aÅŸa cum acesta a fost definit în paragraful anterior), decât după obÅ£inerea în prealabil a unui accept scris din partea S.C. Stoc Digital Studio S.R.L..

 

Cookies

Folosim termenul "cookie” pentru a ne referi la modulele "cookie" È™i la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informaÈ›ii în mod automat. 
Acest website utilizează cookie-uri pentru a ne ajuta la estimarea zonelor de interes mai des vizitate. Datele colectate sunt anonime.
Utilizatorii îÈ™i pot configura browserul să respingă fiÈ™ierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secÈ›iunea „opÈ›iuni” sau în meniul de „preferinÈ›e” al browserului tău. Mai jos enumerăm link-uri către instrucÅ£iunile de setare cookes pentru câteva dintre browserele mai des utilizate:
Setari cookies în Google Chrome
Setari cookies în Mozilla Firefox
Setari cookies în Internet Explorer
Setari cookies în Safari

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresaÈ›i la: info@stoc-studio.com.